En av byrånätverket Nordic Mornings högsta chefer lämnar jobbet utan ett nytt att gå till.

Det är Andreas Dahlin, som det senaste året har agerat operativ chef för Nordic Morning som lämnar koncernen. Han tog över som chef när Nordic Morning slog samman sina byråer i Sverige till Sitrus. Därefter stöptes koncernen om till Nordic Morning med inriktning på datadrivet content. Den svenska delen av Nordic Morning fick emellertid en ny chef i Märit Sareyko från Acando.

”Jag är överens med koncernledningen att det inte finns en roll i den nya organisationsstrukturen som motsvarar min profil och ambition”, skriver Andreas Dahlin, på Facebook.