Det innebär att vd Anna Linusson lämnar Svenskt Vatten med omedelbar verkan. Hon får en årslön i avgångsvederlag. Det berättar Svenskt Vattens styrelseordförande Johan Persson.
– Vi gör ju hela tiden en bedömning vart vi ska. Jag tänker inte gå in så mycket mer på skäl och annat.
Vart ska ni, vad är nästa anhalt?
– Hela VVS-branschen står inför stora utmaningar med stora investeringar och underhåll. Vi ska samla hela branschen för att diskutera om vi ska gå vidare med vårt arbete.
Svenskt Vatten har uppmärksammats för sin sponsring av Sven Melanders utfrågning av partiledare. Men det har inget med beslutet att att avskeda Anna Linusson, enligt Johan Persson.
Men varför måste vd gå på dagen?
– Jomen, om en styrelse vill byta vd, då blir det på dagen. Det är reglerat i vd-avtalet.

Dagens Opinion söker Ann Linusson.