LOs, TCOs och Sacos Brysselkontor har fått en ny chef, med bäring på Skåne.

Det är Carl-Albert Hjelmborn, vd för Skåne European Office sedan tio år, som får uppdraget att driva de fackliga organisationernas frågor. Carl-Albert Hjelmborn, har även jobbat för Utbildningsdepartementet. Han har även arbetat som förhandlare åt den svenska regeringen i Ministerrådet.