Alla tre fackliga centralorganisationer trycker ut undersökningar som visar ojämlikheter mellan könen inför kvinnodagen 8 mars. Regeringen kommer med besked om en utredning som ska råda bot på en del av centralorganisationerna frågor.

Saco presenterar en undersökning som visar att manliga akademiker ”tjänar i genomsnitt nästan 3,7 miljoner mer i livslön efter skatt än kvinnliga akademiker”. Därmed är ”mäns livslön hela 19 procent högre än kvinnors”. Anledningen är, enligt Saco, främst att kvinnor och män i hög utsträckning väljer olika utbildningar, vilket leder till olika arbetsgivare. Kvinnor tar också ett större ansvar för hem och familj, enligt Saco.

LO har presenterat sin ”jämställdhetsbarometer” med premiär för en studie i hur ”klass och kön påverkar den totala pensionen”. LO konstaterar att män ”i tjänstemannayrken får i genomsnitt ut 33 200 kronor före skatt ut, vilket är mer än dubbelt så mycket som kvinnor i arbetaryrken, som endast får ut 16 100 kronor”.

TCO har inför kvinnodagen slätt sitt nya ”jämställdhetsindex”. TCO kommer fram till att kvinnor ”tog ut 69,1 procent av alla dagar med föräldrapenning och vård av sjukt barn förra året” medan männen tog ut ”bara ut 30,9 procent.”

Mitt i centralorganisationerna karneval av jämställdhetsundersökningar, kommer regeringen med nyheten att den tillsätter en kommission för ”jämställda livsinkomster”.  Kommissionen ”har fått i uppdrag att lämna förslag som syftar till att långsiktigt öka den ekonomiska jämställdheten mellan kvinnor och män i Sverige”.

kommissionens medlemmar
Lise Bergh, ordförande, Jurist och ordförande för Rädda Barnen.
Mahmood Arai, professor i nationalekonomi.
Sture Nordh, tidigare ordförande för TCO och SKTF (Vision).
Nina Åkestam, doktor i ekonomi och analytiker på Google.