Regeringen har utsett en ny generaldirektör för Läkemedelsverket.

Jobbet går till Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm. Han har fått mycket uppmärksamhet för sin förmåga att kommunicera under corona-pandeming. Den 22 mars 2021 blir han generaldirektör för Läkemedelsverket. Han har även arbetat med läkemedelsutveckling på AstraZeneca, och sitter sedan 2018 i Läkemedelsverkets styrelse.

”Björns gedigna meriter och erfarenheter inom hälso- och sjukvården gör honom väl rustad att axla uppdraget som Läkemedelsverkets generaldirektör”, kommenterar socialminister Lena Hallengren (s)