Centerpartiets ledning vill att partiet tar ett större grepp om två ytterligare politiska områden, vård och utbildning.

Idag presenterade partisekreterare Michael Arthursson och partiledare Annie Lööf resultatet av fem kommittéer som har jobbat fram program för ekonomisk politik, miljö och klimat, landsbygdspolitik, vård & omsorg och utbildning.

Men på presskonferensen lyfter Centerpartiets ledarduo framförallt fram vård och utbildning, områden som tidigare har dominerats av de tidigare allianskollegorna KD och L och är självklara för nya regeringskollegan S.

På presskonferensen lyfte Annie Lööf inom vård-området särskilt fram en handfull förslag.

*  Patienterna ska själva få välja var de vill få sin slutna vård eller specialistvård utförd. Det ska bli fritt att välja i hela landet, i ett ”fritt sjukhusval”. Patienten ska få välja var remissen skickas.

* Likvärdiga patientavgifter och kostnader för läkemedel i hela landet. Ska åstadkommas via gemensamma riktlinjer för regioner och kommuner.

* Ytterligare karriärmöjligheter för specialsjuksköterskor, som ska kunna över delar av läkarnas uppgifter, till exempel gå ronder och ta ett större medicinskt ansvar. En tydligare definition för rollen ”avancerad specialistsjuksköterska” tas fram. Standardiseras utbildning av sjuksköterskor.

* Stärkt elevhälsa, med fler medarbetare och kompetenser, som kuratorer.

Michael Arthursson drar Centerpartiets utbildningspolitik, som partiet även har presenterat på DN Debatt. Han lyfte särskilt fram tre områden:

* Ett stärkt ledarskap för skolan med ”tillräckliga befogenheter”, med utbildning för chefer inom skolan, exempelvis rekryteringsutbildning för rektorer.

* Mer fokus på kunskaper i skolan. Det är ”för mycket subjektiv kunskap i förhållande till objektiv”. Centerpartiet vill ha en ”central granskning” av läromedlen.

* Obehöriga lärare ska kunna anställas längre tider, vi ”måste vara mer resultatinriktade och pragmatiska om vi ska kunna lösa skolans problem”:

De fem programkommittéerna arbete har letts av Martin Ådahl, ekonomisk politik, Rickard Nordin, miljö och klimat, Peter Helander, landsbygdspolitik, Sofia Nilsson, vård & omsorg och Fredrik Christensen, utbildning.