Centerpartiets förslag bygger på att arbetssökande får en jobbpeng som de kan lägga på valfri arbetsförmedling. Förslaget innebär att Arbetsförmedlings görs om till en myndighet som certifierar och kontrollerar fristående arbetsförmedlare efter resultat.
 
De fristående arbetsförmedlarnas förmåga att ordna jobb ska utvärderas kontinuerligt och redovisas i en offentlig rating i regi av Arbetsförmedlingen. Rankingen ska användas av både arbetsgivare och arbetssökande vid val av arbetsförmedlare, är de tänkt.
De arbetssökande ska delas in i fyra grupper beroende på hur långt eller nära en arbetslös står utanför arbetsmarknaden. Detta för att kunna matcha den arbetssökande med rätt arbetsförmedlare, men också för att avgöra i vilka steg och nivåer jobbpengen ska betalas ut till arbetsförmedlaren. Jobbpengen är tänkt att betalas ut i tre steg.
Hur stor jobbpengen ska vara framgår inte av Centerpartiets förslag. Tanken är att en "expertgrupp" ska anger det exakta beloppet.
Centerpartiet vill köra i gång ett regionalt pilotprojekt på "några få valda orter".
Moderaterna fattade beslut på sin partistämma tidigare i oktober om att inte stötta ungdomsförbundets förslag på jobbpeng. I stället fattade Moderaterna beslut om att bibehålla men utveckla Arbetsförmedlingen för olika behov.