Centerpartiet presenterar sin budget för nästa tre år till skillnad från Moderaterna som pratar om budgeten för 2022. Idag berättar Centerpartiet om ett klimatpaket i mångmiljardklassen.

Centerpartiet vill lägga 6,8 miljarder mer än regeringen på reformer som ska skapa jobb. Det handlar om slopade arbetsgivaravgifter för unga och långtidsarbetslösa, ökat stöd till småföretag och dubbla matchningstjänster.

Klimatet får sammanlagt 14,4 miljarder fördelade på två paket.

7,4 miljarder kronor till bland annat:

* grön omställning med ett grönt avdrag utvidgat till energi och vattenbesparing med målet att det ska fungera ”lika bra som Rut”.

* mer pengar den ”gröna industrirevolutionen” till bland annat vätgasproduktion, bioraffinaderier, lagring av CO2 och återvinnig av plast.

* resurser tillberörda myndigheter så att tillståndsgivningen ska bli bättre för bland annat havsbaserad vindkraft.

7 miljarder till bland annat:

* klimatanpassning.
* elbilbonus.
* Stimulerad biogasproduktion, allt statligt flyg ska tanka biojet.

Utöver det vill Centerpartiet lägga ytterligare 3 miljarder på landsbygdsprogrammet.