Förslag innebär att Rot-avdraget återställs till 50 procent av arbetskostnaden, samma nivå som före regeringens minskningar som infördes vid årsskiftet. Centerpartiet finansierar sitt förslag genom att skrota regeringens byggsubventioner till bostäder.