Enligt Centerpartiets pressinfo kommer budgeten för 2024 att minskas från 140 till 100 miljoner kronor. 5-25 medarbetare varslades därför igår. En ny organisation ska byggas.
Centerpartiet ska även se över kostnader för lokaler, anslag, it och event.

”Centerpartiet befinner sig nu i opposition och vi behöver anpassa vår organisation därefter. Vi tar sikte på en effektiv organisation som tar tillvara på kompetens och som bygger på samarbete inom hela organisationen”, kommenterar Centerpartiets partisekreterare Karin Ernlund.