C-ledamoten Sofia Nilsson sitter som bäst och skriver på följdmotionen till regeringens proposition om en ny ANDTS-strategi och som ska vara inlämnad i eftermiddag klockan 16. Trots samarbete med regeringen inom Januariöverenskommelsen, kommer Centerpartiet, liksom Moderaterna och Kristdemokraterna, att rikta hård kritik mot förslaget inte minst vad gäller skademinimering vid användning av tobak och narkotika.

– Enligt oss så räcker inte (regeringsproposition om) ANDTS-strategin hela vägen fram. Det gäller speciellt tobaksbegreppet, som regeringen föreslår utvidgas i alla nikotinprodukter. Med det finns ett uppenbart problem. Det tar bort fokus från målet att minska tobaksrökningen. Det är tobaksrökningen i sig som är den stora samhällsutmaningen både när det gäller kostnader och hälsa.

Hur vill ni ha det?
 – Vi håller på att formulera vår följdmotion, men tycker vi tycker att strategin behöver vara mer konkret och att fokus ska ligga på att minska tobaksrökningen. Det är rökningen som skadar mest. Sedan har vi också hela delen om passiv rökning och vad man utsätter sin omgivning för. Rökning av tobaksprodukter är ett större problem än andra nikotin- och tobaksprodukter som snus.  Det missar man (regeringen).

Har inte regeringen fått direktiv från riksdagen att ta med detta i strategin, varför kom det inte med?
 – Jag vet inte. Man är väldigt fokuserade på ett tobaks- och narkotikafritt Sverige. Man håller väldigt hårt fast vid de begreppen i stället för att jobba preventivt.

Vad kommer ni mer att ta upp i er följdmotion?
 – Det handlar om narkotika och vård och stöd till personer med narkotikarelaterat missbruk. Ingången där ska vara skademinimering. Den behöver få ett större fokus.

Centerpartiet vill också vänta in en utlovad utredning om narkotikapolitiken.

– Den har legat på regeringens bord nu i ett år. Vi behöver få in utredningen i ANDTS-strategin, för vi vill verkligen att strategin ska vara forsknings- och kunskapsbaserad, så att vi vet att den narkotikapolitik vi bedriver får rätt effekt. Men utredningen är inte färdig idag.

Regeringens förslag och följdmotionerna kommer nu att diskuteras och beredas i socialutskottet för debatt och omröstningen i riksdagen 14 juni 2021.