Centerpartiet plockade ut en rejäl slant ur sitt värdepappersförvaltningsbolag Randello: 173 miljoner kronor.

Pengarna togs ut i april och kan tänkas ha använts till årets valrörelse.

Randello Invest förvaltar Centerpartiets tillgångar i värdepapper. Förvaltningen gav en avkastning på 8,3 (7,1) procent och 2,5 procentenheter högre än målet.

De totala tillgångarna uppgick till 1 835 (1 824) miljoner kronor.

52 (50) procent av pengarna var placerade i aktiefonder och 26 (27) procent i räntebärande placeringar och resten ibland annat i ”alternativa” placeringar, bland annat en fastighetsfond.