e.

Färdplanen består av tre delar.

– För det första vill vi öka produktionen av, så snabbt och kraftfullt det bara går av alla energikällor. Sol, vind, vatten, biokraft. Och kärnkraft, säger Annie Lööf.

Här kommer Centerpartiet med flera nya förslag:

* Snabbspår för att ersätta gamla vindkraftverk med nya.

* Återinföra vindkraftssamordnare.

* Statligt stöd på 100 miljoner till kommunerna för att uppdatera vindkraftsplanerna.

* Genomföra EU-kommissionens förslag till snabbspår för förnybar energi, Repower.

* Ta fram plan för att utnyttja vattenkraftens maxkapacitet.

* Slopad skatt för solelsproduktion för eget bruk.

* Skatteavdrag till personer som äger andelar i mindre solcellsaläggningar.

* Underlätta investeringar i solkooperativ.

* Befintliga kärnkraftsreaktorer ska utnyttjas fullt ut. Kan ge 2TWh.

* Slopad skatt på bioolja.

* Kraftvärmestrategi som skapar incitament för produktion av biokraft.

Utöver det vill Centerpartiet förenkla energiproduktionen och effektivisera energianvändningen, och kommer med följande nya förslag:

* Införa ett snabbspår för förnybar produktion ”i linje” med EU-kommissionens förslag nästa mandatperiod.

* Öka anslagen för energiforskningen på 390 miljoner kronor.

Nytt för den tredje delen av färdplanen är att Centerpartiet vill blixtinkalla alla partier till nya energiavtal för att få till en ny energiöverenskommelse. Det försämrade klimatläget med IPCCs senaste rapport som fond och det försämrade säkerhetsläget med Rysslands krig mot Ukraina är anledningar till att förhandla om avtalet.

Annie Lööf gav något ambivalenta besked om partiet står fast vid den gällande överenskommelsen där det är sagt att energiproduktionen ska vara helt förnybar till 2024, medan exempelvis Moderaterna förespråkar ”fossilfri”.

– Vi säger att vi ska ha utsläppsfri elproduktion men vi sår fast vid 100 procent förnybart, säger Annie Lööf.

Om möjligheterna att landa en blixtinkallade energiöverenskommelse säger hon:

– Alla partier är välkomna till förhandlingarna, men minst Socialdemokraterna och Moderaterna, fören trygg och långsiktig överenskommelse. Vi har tittat på de andra partiernas förslag och tror att vi har stora möjligheter att komma överens.