Detta för att kunna utse en efterträdare till Annie Lööf som avgår som partiledare. En ny partiledare ska utses på en extrainsatt partistämma den 2 februari 2023.