Den 31 december 2021 hade tillgångarnas marknadsvärde ökat med 9,1 procent till 1 973 miljoner kronor. 55 procent låg i aktiefonder, 30 procent i räntebärande placeringar och resten i kassa och andra investeringar, bland annat en fastighetsfond.
Centerpartiet plockade ut 184 miljoner kronor av den ansamlande vinsten i Randello.