Han fick ett flertal frågor om hur Centerpartiet ska agera under en presskonferens där han presenterade partiets vårbudgetmotion. För 2022 lägger Centerpartiet 6,4 miljarder på nya reformer:

* Utökat växa stöd för nyanställningar: 180 miljoner kronor.
* Fördubblad jobbstimulans i försörjningsstödet: 100
* Sänkt skatt på förnybara drivmedel: 3 350
* Ökad återbetalning av dieselskatt till lantbrukare: 750
* Stöd i jordbrukets kostnadskris: 1 980 miljoner kronor

I diskussionen kring höjda garantipensioner Martin Ådahl att det är förhandlingar som ska skötas i Pensionsgruppen för en långsiktig förändring.

– Det blir konstigt när höjda pensioner blir en stridsfråga när alla egentligen är överens, säger Martin Ådahl och vidare.

På frågan om hur partiet ska göra med omröstningen om vårbudgeten säger han:

– För det första kommer vi att lägga ett eget förslag och driva vår egen budget.

Utöver det säger Martin Ådahl:

– Det finns i dag inga färdigförhandlade alternativ. För närvarande vet vi inte vilka alternativ som finns. Vi kommer att satsa på våra egna viktiga förslag, så finns det många saker vi kan göra tillsammans med andra, säger han, och nämner höjda anslag till försvaret, förutom tidigare nämna pensionshöjningar.

Martin Ådahl slår fast:

– Det viktiga nu är att man måste ta hänsyn till våra förslag till en snabb klimatomställning och en satsning på jobb i småföretag.