Totalt uppgick Centerpartiets intäkter till 94,9 miljoner kronor ifjol. Det är en marginell ökning jämfört med året innan då intäkterna landade på 94,2 miljoner kronor.
 
Jämfört med valåret 2010 är det dock en betydligt större skillnad. Då hade partiet 166 miljoner kronor, vilket beror på att Randello Invest, som förvaltar de 1,8 miljarder kronor som Centerpartiet tjänade sedan de sålde sin tidningskoncern, pumpade in hela 110 miljoner kronor i samband med förra valrörelsen.
 
Jämfört med 2011 minskade det statliga partistödet något och gick från 15 miljoner till 14,6 miljoner kronor. Totalt sett låg de statliga anslagen på samma nivå mellan åren, på 34 miljoner kronor.
 
Medan anslagen från Sveriges kommuner och landsting sjönk till 214 000 kronor, från 309 000 kronor, ökade summan från Svenska Kyrkan från 691 000 kronor till 1 066 000 kronor.
 
Partiet hade inga intäkter vad gäller bidrag, insamlingar eller lotterier varken ifjol eller året innan dess.
 
Däremot uppgick intäkterna från det egna bolaget, Randello Invest, till 54 miljoner kronor, vilket är 4 miljoner kronor mer än året innan.