I budgetförhandlingarna med regeringen kräver Centpartiet 3 miljarder kronor till olika reformer inom miljöteknik, berättar partiet i Dagens Industri.

Pengar ska spenderas under de kommande tre åren. 850 miljoner kronor under 2021.

Reformpaketet gäller pengar till ”minusutsläpp, ett grönt avdrag, biodrivmedel och en breddning av Industriklivet till fler branscher”, uppger Dagens Industri.

År 2022 ska ett stödsystem för infångning av koldioxid, CCS-teknik, finnas på plats, anser Centerpartiet, men skulle kosta 1 miljard under 2021-2023.