Centerpartiet utser flera nya talespersoner. Bland annat får den markvinnande ledamoten Martin Ådahl en talespersonsroll.

Martin Ådahl blir arbetsmarknadspoolitisk talesperson och ersätter Annika Quarlsson, som i stället får ta hand om ta hand om jämställdhet och kvinnligt företagande. Den tidigare Cuf-chefen Magnus Ek går lite i mors spår. Lena Ek var miljöminister under Alliansregeringen och nu blir Magnus miljöpolitisk talesperson för Centerpartiet.  Han ersätter Kristina Yngwe som tar över efter Eskil Erlandsson som landsbygdspolitisk talesperson.

 

Centerpartiets talespersoner

Partiledare – Annie Lööf

Gruppledare – Anders W Jonsson

Vice gruppledare – Ulrika Heie

Ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet – Kristina Yngwe

Vice ordförande i Trafiksutskottet – Anders Åkesson

Vice ordförande i Skatteutskottet – Per Åsling

Vice ordförande i EU-nämnden – Eskil Erlandsson

 

Ekonomiskpolitisk talesperson – Emil Källström

Utrikespolitisk talesperson – Kerstin Lundgren

Försvarspolitisk talesperson- Daniel Bäckström

Sjukvårdspolitisk talesperson – Anders W Jonsson

Bostadspolitisk talesperson – Ola Johansson

Socialförsäkringspolitisk talesperson – Solveig Zander

Migrationspolitisk talesperson – Johanna Jönsson

Kulturpolitisk talesperson – Per Lodenius

Talesperson idrott och besöksnäring – Peter Helander (ny)

Arbetsmarknadspolitisk talesperson – Martin Ådahl (ny)

Talesperson jämställdhet och kvinnors företagande – Annika Qarlsson (ny)

Utbildningspolitisk talesperson – Fredrik Christensson (ny)

Trafikpolitisk talesperson – Anders Åkesson

Skattepolitisk talesperson – Per Åsling

Landsbygdspolitisk talesperson – Kristina Yngwe (ny)

Miljöpolitisk talesperson – Magnus Ek (ny)

Talesperson i konstitutionella frågor – Linda Ylivainio (ny)

Näringspolitisk talesperson – Helena Lindahl

Klimat- och energipolitisk talesperson – Rickard Nordin

Rättspolitisk talesperson – Johan Hedin