Undersökningen (se faktaruta) visar att Moderaterna är partiet med flest fasta anhängare bland partisympatisörerna (16 procent) med Socialdemokraterna som tvåa med 11 procent. Moderaterna har också den minsta andelen väljare som inte är tillgängliga för partiet (56 procent).  Bland de etablerade partierna ligger Centerpartiet och Kristdemokraterna sämst till med endast 1 procent starka anhängare bland väljarna som sympatiserar med partiet. Den största andelen som inte otillgängliga väljare har Sverigedemokraterna (90 procent).

Undersökningen visar också hur engagerade partiernas sympatisörer är. Också här hamnar Moderaterna högst med 61 procent engagerade sympatisörer, följt av Vänsterpartiet med 49 procent. Centerpartiet har lägst andel engagerade sympatisörer och högst andel oengagerade.   Hela 45 procent av Centerpartiets sympatisörer är möjliga att värva för andra partier, jämfört med 22 procent för Moderaterna.
 

TNS-Sifos undersökning visar också vilka partier ett parti kan vinna och förlora röster från.
Nettot av dessa mått ger en vink över hur stor potential ett parti har att öka sina andelar av väljarkåren.
I grova drag kan sägas att Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har lägst potential att värva från andra partier. Störst potential har Miljöpartiet.
 

Här kommer listan över partiernas största hot och möjligheter, vinstnetto i procent av den totala väljarkåren:

Moderaterna
Största vinstmöjlighet: Sverigedemokraterna 0,6 procent
Största förlustrisk: Folkpartiet -1,8 procent

 

Socialdemokraterna
Största vinstmöjlighet: Moderaterna 0,4 procent
Största förlustrisk: Vänsterpartiet -2,6 procent

Kristdemokraterna
Största vinstmöjlighet: Socialdemokraterna 0,5 procent
Största förlustrisk: Folkpartiet -0,1 procent

 

Centerpartiet
Största vinstmöjlighet: Socialdemokraterna 0,8 procent
Största förlustrisk: Inget parti

 

Folkpartiet
Största vinstmöjlighet: Moderaterna 1,8 procent
Största förlustrisk: Miljöpartiet -0,3 procent

 

Miljöpartiet
Största vinstmöjlighet: Socialdemokraterna 2,3 procent
Största förlustrisk: Vänsterpartiet, Piratpartiet, Kristdemokraterna, vardera -0,2 procent

 

Piratpartiet
Största vinstmöjlighet: Moderaterna 0,7 procent
Största förlustrisk: Kristdemokraterna, Vänsterpartiet vardera 0,1 procent

 

Sverigedemokraterna
Största vinstmöjlighet: Inget parti
Största förlustrisk: Moderaterna, Folkpartiet vardera -0,6 procent