Enligt företaget sker det på "eget initiativ". Hon har varit kommunikationsdirektör och medlem av koncernledningen sedan maj 2008.
 
– Jag beklagar att hon lämnar bolaget och önskar henne allt gott för framtiden, skriver TeliaSoneras koncernchef Per-Arne Blomquist i ett pressmeddelande.