– Drönarattacker är kontraproduktivt, och det är något som påpekats även av amerikanska militärer. Visserligen slår man ut en och annan al-Qaida-ledare, men de får också väldigt många nya rekryter när alla dessa oskyldiga civilpersoner dödas, säger han.
 
De så kallade drönarna, eller fjärrstyrda förarlösa flygfarkoster, har blivit ett allt vanligare inslag i den moderna krigsföringen och i bräschen för denna utveckling går USA.
 
När Barack Obama tog över som högste befälhavare för krigsmakten i USA för fem år sedan antog han en ny strategi i kriget mot terrorismen som gått ut på att trappa upp antalet drönarattacker och under denna tid har användningen mer än femdubblats jämfört med under företrädaren George W Bushs presidentskap.
 
En FOI-rapport från i april visade bland annat att antalet attacker sedan hösten 2008 uppgått till 1-2 per vecka i gränsområdet Pakistan-Afghanistan och att det sedan 2004 totalt genomförts runt 350 sådana attacker bara i Pakistan, de mesta under Barack Obama.
Dock har antalet ”targeted killings”, det vill säga riktat dödande, gradvis minskat i Pakistan för att under 2012 knappt ha genomförts en gång per vecka.
 
Men samtidigt faller också många civila, däribland barn, offer för drönarna, som beskrivits som effektivt i kampen mot terrorismen och USA har från flera håll anklagats för att bryta mot internationell rätt.
 
I höstas publicerades dessutom rapporten ”Living under Drones” av Stanford University och New York University som visade att antalet civila dödsoffer är fler än vad försvarsmakten medger och att attackerna dessutom medför betydande materiell förödelse och psykiskt lidande i områden som utsätts för drönare.
 
Nu sällar sig även riksdagsledamoten Valter Mutt (mp) till kritikerna.
 
– Man blir väldigt chockad när man läser den där rapporten, säger han.
 
Genom en interpellation ställd till utrikesminister Carl Bild (m) hoppas Valter Mutt nu kunna få ett stopp på de förarlösa flygattackerna.
 
– Inte ens på Pentagon vet man vilka de dödar. Det finns också något som heter ”signature strikes”, där man endast genom sin livsstil får en dödsdom över sig. Det här anser amerikanerna faller inom deras självförsvarsrätt. Det kan man minst sagt ifrågasätta, vilket även FNs människorätts råd gjort som tillsatt två jurister som ska se om detta verkligen går ihop med folkrätten, säger han.
 
Valter Mutt hoppas få regeringen och Carl Bildt att driva frågan mot USA.
 
Han pekar bland annat på att regeringen ofta betonar vikten av samarbete med USA och att Carl Bildt själv ofta lyfter fram sina egna personliga kontakter med både tidigare och nuvarande amerikanska utrikesministrarna Hillary Clinton och John Kerry.
 
– Han borde utnyttja detta för att få till en dialog om hur de ser på detta och vad de har för planer på att legalisera den här gråzonskrigsföringen, säger Valter Mutt.
 
– Nu ser vi dessutom att 46 andra länder antingen har byggt upp eller kommer att bygga upp sin drönarkapacitet. USA sätter ju minst sagt en problematisk internationell standard om de får fortsätta, tillägger han.
 
Tror du Carl Bildt, som ju i amerikanska diplomatrapporter beskrivits som ”medium size dog with big dog attitude”, kan göra något?
– Ja, han är ju en av de i EU-kretsen som suttit allra längst på utrikesministerposten och han har en status som gammal regeringschef. Jag tror att han inom EU har ett betydande inflytande, skulle han få den kretsen med sig skulle amerikanerna tvingas att lyssna.
 
Han fortsätter:
 
– Sedan tror jag att de personliga kontakterna betyder något. Han behöver absolut utnyttja sitt nätverk och föra den här dialogen aktivt, det har jag inte alls sett att han gjort.
 
Tror du att han kommer göra det då?
– Det beror delvis på media, om det blir en debatt i Sverige kring detta, som det redan är i Storbritannien och andra länder. Skapas det en opinion, då tvingas han ju ut i dialog.
 
Planerad dag för debatt är fredag 14 juni.