Vid ett gruppmöte tidigare i dag även Veronica Palm till ny gruppledare i Civilutskottet efter Maryam Yazdanfar. Peter Hultquist blir ny gruppledare i Försvarsutskottet efter Håkan Juholt som är ny partiledare.