Annie Lööf presenterar ett reformpaket för att uppnå målsättningen att 100 000 utsatta, huvuddelen av de nyanlända, ska komma in på arbetsmarknaden under nästa mandatperiod.

Centerpartiet föreslår investera 2,6 miljarder kronor, under kommande mandatperiod, på reformpaketet En svensk nystart, vilket finansieras genom att de nyanlända erbjudas ett etableringslån där de själva lånar till sin praktik och sina språkstudier.

Förslaget grundar sig i ett "intensivt integrationsår" för språk och jobb.

Under integrationsåret ska nyanlända snabbt lära sig det svenska språket, skapa sig förståelse för det svenska samhället och skaffa sig ett jobb.

Efter integrationsårets ska nyanlända ha grundläggande språkkunskaper, yrkesfärdigheter och förståelse för det svenska samhället för att vara konkurrenskraftig på svensk arbetsmarknad.

Målsättningen är att 50 000 personer ska genomföra En svensk nystart under kommande mandatperiod.

Integrationsåret ska kräva minst 50 timmar i veckan av den nyanlände.

En svensk nystart

* Intensiv yrkessvenska – yrkesförberedande och yrkesinriktad SFI i kombination med utbildningar och praktik inom samma yrkeskategori.

Intensiv praktik inom bristyrken – praktik varvat med korta yrkesutbildningar

 * Intensiv samhällsorientering – alla nyanlända erbjuds utbildning för ger tydligbild av förväntningar och regler som gäller det svenska samhället

* Ettåriga mentorskapsprogram – nyanlända får möjlighet att regelbundet träffa en mentor med svensk yrkeserfarenhet

* Kunskapscertifikat – tillges nyanlända som når upp de satta målen för yrkeskunskap och språk som signalerar att individen är redo för svensk arbetsmarknad

* Självfinansierat via etableringslån – nyanlända tar ett låns som betalas tillbaka över längre tid enligt samma principer som studielån via CSN.