Allt gick inte partiledningens väg på helgens C-stämma i Karlstad. Partiledningen kördes över om förbud om omskärelse av pojkar, men Centerpartiet klubbade också bland annat ny landsbygds och utbildningspolitik.

Den hyllade och omvalda partiledaren Annie Lööf fick löpa lite medialt gatlopp när stämman körde över partiledningen och bestämde att partiet ska verka för att omskärelse av pojkar ska förbjudas i Sverige. Judiska centralrådet och Förenade Islamiska Föreningar i Sverige reagerade.

En sökning på omskärelse + ”annie lööf”, ger närmare 24 000 träffar när detta skrivs.

Annie Lööf meddelade att partiledningen inte kommer att skriva någon riksdagsmotion om något förbud. ”Vi håller religionsfriheten högt. För oss är det viktigt att värna grundlagstiftningen och stå upp för minoriteter i Sverige och deras möjlighet att leva här”, säger Annie Lööf till Expressen.

Det sedan tidigare kommunicerade ekonomiska programmet  togs av stämman.

Även ett landsbygdspaket beslutades det om. Här togs beslut om:

* en utökad grön bilbonus för landsbygdsbor.
* en bilbytarpremie för att köpa en begagnad miljöbil.
* reseavdraget ska ta större hänsyn till avstånd.
* slopad fordonsskatt i glesbygder.
* slopa bygglovskraven utanför detaljplanelagt område.
* kravet på personalliggare och hotelltillstånd ”bör avvecklas” för att minska regelkrångel i besöksnäringen.
* statliga jobb ska ”i första hand omlokaliseras till Sveriges landsbygder snarare än regionala tillväxtcentra”.
* studieskulder ska avskrivas för den som flyttar till en landsbygdskommun.
* skattetrycket sänks via ett höjt grundavdrag och fastighetsavgiften ska slopas för den som tar över en tom byggnad för permanentboende.

Centerpartiet tog också beslut om en ”bättre skola”

Nytt här var bland annat:

* möjligheten till fjärrundervisning utökas för fler ämnen och mellan olika huvudmän.

* Centerpartiet ska arbeta för att införa breda examina inom lärarutbildningarna för att underlätta behörighetskrav.

* förskoleklass ska inkluderas i särskolans uppdrag.