Centerpartiet släpper förslag för att hejda utsläppen från flyget inom EU.

Centerpartiet bygger sina förslag på att flyget står för 13 procent av transporterna inom EU, men ”kommer öka kraftigt”.

Centerpartiets förslag för minskade utsläpp från EU-flyget
* All flygtrafiken inom, och till och från EU ska inkluderas helt i handeln med utsläppsrätter. Detta ska skapa incitament för mer klimateffektiva flygplan, en ökad inblandning av biodrivmedel i flygbränslet och så kallade gröna starter och landningar.

* Mer biodrivmedel till flyget, målet för 2030 ska ökas från 14 till 30 procent och 60 procent 2040.

*  Påskynda det pågående jobbet med att införa ett gemensamt luftrum för hela Europa, Single European Sky med målet att minska bränsletillgången med 10 procent. Spanien och Storbritannien som har en dispyt om Gibraltar får ansluta sig senare.