”Vi står helt bakom den kritik mot honom som ett enigt KU riktade igår. Men det är inte av en sådan art att det motiverar ett misstroende”, skriver Centerpartiets partiledare på Facebook.

Hon skriver vidare:

”Politik är på riktigt och handlar om att ta ansvar för de samhällsproblem som finns och med gemensamma krafter orka ta tag i dem genom att stanna kvar vid förhandlingsbordet för att få fram verktygen som ökar tryggheten. Med politiskt spel knäcker man inte samhällsproblem. Sverige behöver, nu mer än någonsin, ledare som söker samarbete, inte splittring”.