Stockholms Handelskammare berättade i går att den vill se ett stopp på regeringens planer att bygga höghastighetsbanor för tågtrafiken à 230 miljarder.  Men regeringen slår tillbaka.

Infrastrukturminister Tomas Eneroths pressekreterare Karin Boman Röding låter meddela att:

– Vi måste öka kapaciteten och därför behövs nya stambanor. Det är redan nu trångt på spåren.  Om vi inte bygger nya stambanor kommer vi få stora problem framöver i järnvägstrafiken och det blir omöjligt att nå de klimatmål vi har förbundit oss till. Det finns så klart en prislapp för att inte göra en investering. Vi måste ställa oss frågan vad frånvaron av investeringar i infrastruktur innebär?

Och vidare:

–  Tågresandet har ökat dramatiskt i Sverige under senaste decenniet. Fler personer åker till jobbet, eller släkt och vänner med tåg, och fler företag skickar gods med tåg. Men när fler åker tåg, så ökar slitaget på järnvägen och det blir fullt på spåren. Nya stambanor kommer att ge ökad kapacitet. Det kommer att ge plats åt fler regionala tåg och godståg på de befintliga stambanorna. Det kommer att betyda fler tåg som kommer att kunna gå i tid.

Är utbyggnaden av höghastighetsbanor en eftergift till Miljöpartiet i regeringsbildandet?
 – I Januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna står det: ’Nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas så att Stockholm, Göteborg, Malmö och regioner och städer längs med och i anslutning till banans sträckning bättre knyts samman med moderna och hållbara kommunikationer”, meddelar Karin Boman Röding.

Emma Berginger, ledamot för MP, håller inte alls med om Stockholms Handelskammares slutsats:

– Jag kan konstatera att jag håller med om problembeskrivningen i rapporten. Men slutsatsen håller jag inte med om. Vi har stora kapacitetsbrister i vårt järnvägssystem. För att komma till rätta med dem och så att människor ska kunna resa på mer klimatsmarta sätt, behöver vi bygga nya stambanor. Och när vi bygger dem är det rimligt att vi bygger dem för moderna och snabba tåg.

Stockholms Handelskammaren argumenterar för att bygget av höghastighetsbanan skulle ge en klimatskuld som kanske inte ens går att betala av genom klimatsmart resande.

Det är en bild som Emma Berginger inte köper:

– Samtidigt finns det underlag från Trafikverket som visar att det kan gå relativt snabbt för projektet att bli klimatpositivt. Vi har en stor befolkningsutveckling, vi kommer att se ett ökat resande, inte minst mellan våra stora städer i södra Sverige. Då är frågan om man vill se det resandet på motorvägar eller järnvägar?

Emma Berginger är också skeptisk till Stockholms Handelskammares egna förslag som bland annat skulle ge en utbyggnad av tågkapaciteten i norra Sverige.

–  Vi säger inte att man bara ska satsa på järnvägar i södra Sverige. Men trots allt, bor ju tre fjärdedelar av Sveriges befolkning i södra Sverige där också de stora reseströmmarna sker. Då är det rimligt att bygga järnväg där.

Emma Berginger lägger till:

– Vi vill ha satsningar på järnvägen i hela landet, det är också därför vi driver en separat finansiering av höghastighetsbanorna så att de inte tränger ut viktiga nationella projekt i infrastrukturplanen.

Varför tror du att Stockholms Handelskammare lägger fram rapporten just nu?
 – Jag tror att handelskammaren vill skapa en osäkerhet kring höghastighetsbanorna nu när det fortfarande finns en öppen diskussion om hur utbyggnaden ska finansieras. Moderaterna valde härom veckan att inte delta i de samtalen, vilket är väldigt olyckligt. Jag hade hoppats att samtalen hade kommit igång tidigare, vilket Tomas Eneroth signalederade tidigare i våras. Samtalen är brådskande.

Varför vill Stockholms Handelskammare skapa en osäkerhet kring höghastighetsbanorna?
 – De vill på så sätt öka risken för att projektet inte blir av.

EE lägger till:

– Jag tvivlar på att Handelskammaren i slutändan verkligen skulle stå upp för att trycka in alternativen de föreslår i den, befintliga nationella planen. De pengarna kommer inte att komma Har fram. Och inget i deras förslag svarar upp på det kapacitetsbehov vi har i södra Sverige. De har som förslag att höja banavgifterna för att på så sätt skapa en högre kapacitet. Frågan är om det är rimligt nu när vi ser ett ökat resande?

Har Handelskammaren ett politiskt motiv?
 – Ja, en handelskammare är väl till för att driva opinion utifrån sina medlemmars intressen. Det är väl vad de gör här. Men jag kan konstatera att både Västsvenska- och Sydsvenska handelskamrarna är kritiska till att Stockholms Handelskammare har hamnat i denna slutsats. De ser potentialen i höghastighetsbanor.