Republikanska föreningen har fått en ny talesperson med uppdrag att opinionsbilda bort monarkin. Och nu blir det återstart av det republikanska nätverket i riksdagen.

”Vi vill ha kvar monarkin i Sverige som den ser ut idag, där kungahuset inte har någon formell makt”.

Så anser Centerpartiet om monarkin.

Likväl är det C-ledamoten Alireza Akhondi som utses till talesperson för den Republikanska föreningen. Han får ett ”tydligt uppdrag med att stärka det opinionsbildande arbetet för ett avskaffande av monarkin”, står att läsa i föreningens utskick.

Hur ska du gå till väga?
 – I dag är en tydlig majoritet för monarkin, det ska man inte sticka under stol med. Så det krävs ett långsiktigt och idogt arbete för att väcka intresset för de konstitutionella frågorna, som ofta hamnar i skymundan, säger Alireza Akhondi.

Kan du använda din position i riksdagen?
 – Ja, vi kommer att återstarta det republikanska nätverket i riksdagen. Sedan finns det säkert utrymme för att anordna seminarier i riksdagen. Riksdagen är en fantastisk plats för opinionsbildning. Den möjligheten kommer jag att ta tillvara på.

Centerpartiet vill ju bevara monarkin. Hur ser du på det?
 – Centerpartiet har stämmobeslut på att bevara monarkin som den ser ut i dag. Men opinionsbildning är ett långsiktigt arbete och det gäller att argumentera väl för sin sak och så småningom få med sig sitt parti. Det finns många frågor där partier har ändrat uppfattning över tid. Cuf har ju en annan uppfattning än moderpartiet, så det finns lite olika uppfattningar även i vårt parti.