Att bygga vägar i Sverige är dyrt. Trots att staten lägger mer än 100 miljarder kronor på infrastrukturen anser de ledande c-företrädarna Anders Åkesson, infrastrukturpolitisk talesperson, och Per Åsling, ekonomiskpolitisk talesperson, att det inte räcker.
 
”Det behövs helt enkelt mer pengar. Mycket mer pengar”, skriver de i ett debattinlägg i Svenska Dagbladet i dag, där de propagerar för att släppa in extern, privat kapital i utbyggnaden av infrastrukturen genom OPS-finansiering (offentlig-privat-samverkan).
 
”Centerpartiet vill därför att Trafikverket ska få i uppdrag att identifiera ett antal lämpliga större OPS-projekt”, skriver de.