– SLL har bedrivit ett aktivt miljöarbete i 20 års tid, där vi med fem års mellanrum antar nya program med höjda ambitionsnivåer. Det har vi gjort även den här gången, säger miljölandstingsrådet Gustav Andersson (c).
 
I miljöprogrammet, som antogs igår av landstingsfullmäktige, finns ett 30-tal olika mål. Bland annat ska minst 75 procent av kollektivtrafiken i Stockholm till år 2016 drivas på förnyelsebart bränsle. Andelen ekologisk mat ska höjas till 30 procent samtidigt som matavfallen från landstingets verksamheter omvandlas till biogas.
 
Ett annat mål är att minska klimatpåverkan från maten i hälso- och sjukvården med 20 procent. Det tuffaste målet är dock att landstingets utsläpp av växthusgaser ska till år 2020 minska med 75 procent från 1990 års nivåer.
– Det är samma basår som regeringen använder när man säger att man ska minska med 40 procent, säger Gustav Andersson.
 
Och alla partier har varit med på det här?
– Alla partier, uppfattar jag det som, har som förslag att godkänna programmet. Däremot har oppositionen en del tilläggsförslag eller förslag på ännu högre målsättning. Men så är det ju.
 
Även Moderaterna?
– I budgetdebatten var det väldigt positiva tongångar, de är med och står bakom programmet. Sedan är det ingen hemlighet att vi fått förhandla en hel del. Det är stor skillnad i ambitionsnivån mellan Centerpartiet och egentligen alla andra allianspartier, men kanske framförallt Moderaterna.
 
Han fortsätter:
– Vi har fått ett starkt program som alla känner sig nöjda. Men det är klart, utan Centerpartiet hade man kanske inte haft ett så tufft program.
 
Att de uppsatta målen skulle vara orealistiska – till exempel med tanke på att Stockholm under samma period ökar med cirka 200 000 personer – håller han inte med om.
– Vi har redan gjort en hel del av det här. Det handlar om att jobba konsekvent, säger Gustav Andersson.
 
Han säger att målen ska ”vara lite på gränsen”, men att de samtidigt inte är tagna ur luften utan att de i arbetet med att ta fram målen arbetat med olika experter.
– Det här är mål som tagits fram på det politiska uppdraget att de ska vara tuffa och utmanande. Men de är nåbara.
 
Han säger vidare att det inte är särskilt ovanligt att sätta höga miljömål.
– Men Stockholm läns landsting har dokumenterat att nå sina mål, vi jobbar aktivt med uppföljning och med samarbete med de olika verksamheterna.
 
Förhoppningen är att landstingets miljöarbete ska inspirera och utmana andra.
– Genom att vi är tidigt ute bidrar vi med att påskynda miljöarbetet även hos många andra aktörer. Vi visar vägen och bidrar till att man får fram fler effektiva lösningar.
 
Ardalan Samimi