Liksom den danska kollegan Aller Media har mediehuset Egmont gått in i byråbranschen. Och byråerna lyfte Egmont under 2020.

Egmont, som har skrudat om till Story House Egmont, minskade under 2020 omsättningen med 1,4 procent till 1 033 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade med 58 procent till 90 miljoner kronor. Rörelsemarginalen ökade med 3,3 procentenheter till 8,7 procent.

Byråerna, kommunikationsbyrån Kan, varumärkesbyrån Okto, Facebook-byrån Ingager och contentbyrån Klintberg Niléhn, ökade sitt sammanlagda rörelseresultat med 20 procent till 39 miljoner kronor och stod för 43 procent av det sammanlagda rörelseresultatet.