I fredags presenterade en programgrupp en rapport med ett förslag på "ordning och reda i byggbranschen". Programgruppen består av representanter från både fackförbund och branschorganisationen.
 
Ett av de viktigaste förslagen i rapporten är att huvudentreprenören på ett bygge ska ta ansvar för arbetsvillkoren hos underleverantörerna. Bland annat ska Byggnads ha rätt att ta del av en lista över underleverantörer för att kunna kontrollera att överenskommelser följs. En bestämmelse om transparens ska införas i kollektivavtalet.
 
Rapporten målas upp som en framgång av Sveriges Byggindustriers och Svenskt Näringslivs sajter
"Det är med stor tillfredsställelse som jag ser att arbetsgivare och fack gemensamt tar ansvar för justa villkor och sund konkurrens i byggbranschen. Vi skapar nu ett system som avlägsnar all eventuell oseriös verksamhet. Oseriösa aktörer ska inte ha något att hämta i vår bransch", säger Ola Månsson , vd Sveriges Byggindustrier, till den egna sajten.
 
Programgruppen tycks inte lika positiv. Rapporten avslutas mindre uppmuntrande: "Inom gruppen föreligger oenighet i flera rättsliga och lämplighetsinriktade frågor när det gäller den skisserade modellen av solidaransvar. Gruppen har därför inte kunnat enas om något utöver en kollektivavtalsreglering om transparens".
 
Byggnads tycker inte alls att parterna i detta läge är överens. Först ska Byggnads avtalsråd ta ställning till rapporten på torsdag, 20 februari.
– Vi är överens om att vi har en rapport. Men vi har inga synpunkter på rapporten förrän på torsdag, säger Matz Larsson, kommunikationschef på Byggnads.