Det är Hemming Lindell som börjar på Husab. Han kommer närmast från Gullers Grupp där han hade rollen som delägare och försäljningschef.

På Husab får Hemming Lindell en nyinrättad roll som affärsutvecklingschef med ansvar för att utveckla hållbar renovering och kundrelationer.

”Det är uppenbart att branschen behöver utveckla hållbarhetsperspektivet inom renovering av fastigheter och vi stärker nu vår satsning på detta. Hemming tillför dessutom nya perspektiv till vår ganska traditionella bransch och det är jag övertygad behövs för att kunna utveckla ett byggande för framtiden”, kommenterar Husabs vd Johan Sjölander.