Flera regionpolitiker och ordförande för Botniska Korridoren förespråkar att en järnväg som klarar 250 kilometer per timme (km/h) i hela landet, som alternativ till de tänkta höghastighetsbanorna på 320 km/h.

Stina Höök, regionråd (m) för Region Värmland, Nils-Olov Lindfors, regionråd (c) Region Norrbotten, Glenn Nordlund, regionstyrelsens ordförande (s), Region Västernorrland, Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande (s) Region Örebro län och Elvy Söderström, ordförande (s) för Botniska Korridoren, berättar på Dagens Samhälles debattplats att de ser en risk att olika tekniska lösningar kommer att ersätta planerna på de tänkta höghastighets-stambanorna.

”Nu senast Trafikverket som i en delrapport till regeringen visar att projektet är omöjligt att genomföra inom den ekonomiska ram som regeringen har angivit”, skriver debattörerna.

De vill att regeringen tar fasta på ett förslag från Trafikverket.

”Ta i stället ett helhetsgrepp och bygg ett heltäckande system av järnvägar som tillåter hög hastighet enligt Trafikverkets utredning om ett nät för 250 km/h. Det kostar mindre, ger mycket större nytta och kan bli klart väsentligt mycket tidigare än höghastighetsbanorna”.

Debattörerna skriver vidare:

”En viktig aspekt är att ju snabbare utbyggnaden sker, desto större blir effekten för klimatet. En satsning på ett 250 km/h-nät ger större regionala nyttor, än att minska restiden ytterligare mellan Stockholm och Göteborg där tåget redan har en stor marknadsandel”.