Business Sweden News ska enligt programförklaringen vara ”ett nyhetsprogram som fångar globala trender, nyheter och frågor som påverkar affärslandskapet globalt och i Sverige”.

Innehållet i programmet ska utgå från företag och experter på plats runtom i världen.

”I en tid då osäkerheten är större än på länge med snabb utveckling inom geopolitik, ekonomi, klimat och teknik, vill vi erbjuda svenska företag vår expertis. Tillsammans med andra aktörer kommer vi att fördjupa oss i olika frågor som påverkar svenska företags framgångar i utlandet och Sveriges möjligheter i en allt hårdare konkurrens om investeringar”, kommenterar Jan Larsson, vd på Business Sweden.

Business Sweden News ska sändas på Business Swedens webbplats och lanseras via organisationens sociala medier-kanaler.

Redaktionen består av medarbetare på kommunikations- och marknadsavdelningen. Avsnitten spelas in i Business Swedens egna studio med olika programledarna kommer. Det första avsnittet leds av kommunikationschefen Charlotte Rylme.

Minst två avsnitt per kvartal ska produceras.

Vem ska titta?
Den primära målgruppen är svenska företagsledare och beslutsfattare, men även investerare, journalister, opinionsmakare och allmänhet som vill få djupare insikt i händelser och faktorer som påverkar affärsförutsättningarna globalt och i Sverige”, berättar Business Swedens presschef Pezhman Fivrin, via mejl.

Vad hoppas ni uppnå?
”Vi hoppas kunna ge tittarna nya insikter i komplexa frågor som berör export, globala handelsrelationer, affärsmöjligheter och investeringar. Detta gör vi genom att dela förstahandsperspektiv från företagsledare och experter både i vår studio och på länk från över 40 marknader där Business Sweden har personal med lokal kännedom och expertis.

Hur ska ni få publik?
”Genom att göra väldigt intressanta program som tittarna uppskattar och genom riktad marknadsföring till de som har störst nytta av innehållet, dvs företagsledare, beslutsfattare, investerare och opinionsmakare”.