Idag gick Realtids ägare ut med en kallelse till ett extra styrelsemöte där det bland annat ska fattas beslut om Realtid ska likvideras eller om inkråmet ska säljas vidare.

Dagens Opinions uppgiftslämnare pekar ut Tino Sanandaji som köpare av inkråmet i realtid, en affärs som ska ske via en symbolisk summa.

Även Börskollen och Realtid pekar ut Tino Sanandaji som ny ägare.