Nättidningen Bulletin riskerar att hamna i ekonomiska trångmål. Då hoppar två av styrelseledamöterna av, varav en är grundare.

Lämnar styrelsen gör Robert Löfgren, som har avgått som Bulletins vd. Lämnar gör även Pontus Tholin som från start var grundare, delägare och vd på Bulletin. Därmed slipper dessa ansvarsfrihet om Bulletins skulle hamna i ekonomiska oegentligheter.

Styrelseordförande för Bulletin är huvudägaren Tino Sanandaji. Ny i styrelsen är Dan Korn, rabbin, författare, folklivsforskare och Bulletins opinionschef. Ny suppleant i styrelsen är Bulletins nyutnämnda vd Jannik Svensson. Han har rätt att teckna firman, jämte den övriga styrelsen.

Dagens Opinion har sökt Pontus Tholin för mer information