Finansminister Magdalena Anderssons budget för 2020 får både ris och ros från opinionsbildande tungviktare som Unionen, WWF, Almega, Saco och SKL.

I år var fackförbundet Unionen först med att kommentera budgeten, bland de stora opinionsbildande organisationerna. Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen, är positiv till att yrkeshögskolan får större möjlighet att erbjuda enstaka kurer. Men sedan blir det mest ris:

Budgeten är ”ineffektiv reformpolitik på arbetsmarknadsområdet”.

”Det är resultatet när fyra partiers hjärtefrågor ska enas i en och samma budget. Det som behövs är en tydlig reformagenda för att möta den snabba strukturomvandlingen på arbetsmarknaden och för att rusta inför ett svagare konjunkturläge”, kommenterar Katarina Lundahl.

Unionen saknar också ”statligt stöd för korttidsarbete”.

”Möjligheten att få statlig hjälp för att behålla medarbetare och deras kompetens vid ekonomiska störningar är viktigt att få på plats snabbt, så att vi är rustade inför möjliga snabba konjunkturskiften”, anser Katarina Lundahl.

Unionen underkänner också förslaget om utvecklingstid där en person ska kunna gå en bristutbildning och få a-kassa, samtidigt som en inskriven arbetslös ersätter på arbetsplatsen.

Organisationen WWF gillar regeringens prioriteringar på klimatområdet, särskilt vad gäller att minska utsläppen från transportsektorn.

”Det är efterlängtade pengar som budgeten kommer med för att minska utsläppen från transporterna. Men det är viktigt att man nu inte ger med ena handen och tar med den andra. Det är fortfarande ett alltför stort fokus inom infrastrukturpolitiken på de delar som riskerar att öka utsläppen. Vi hade velat se fler förslag som minskar transportutsläppen i städerna, men hoppas att detta kommer i klimathandlingsplanen senare i höst”, kommenterar Ola Hansén, senior klimat- och energiexpert på WWF.

Men WWF är rejält kritiska också. Detta för att anslaget till skydd av värdefull natur sänks.

”Att regeringen väljer att minska resurserna för att skydda värdefull natur är allvarligt när vi är så långt ifrån att nå våra miljömål och internationella åtaganden. Det är inte seriöst att säga att markägare som avsätter värdefull skog för skydd ska kompenseras – och samtidigt minska på de medel som ska gå till ersättningen”, anser Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation Almega ger också ris. Och ros.

”Vi välkomnar sänkningen av arbetsgivaravgifterna för de företag som anställer unga, nyanlända och långtidsarbetslösa. De allra flesta unga och nyanlända får sitt första jobb hos ett tjänsteföretag. Sänkta kostnader kommer att göra det möjligt för dem att anställa fler”, kommenterar Patrick Joyce, chefsekonom på Almega.

Han ger mer beröm: ”Förstärkningen av skatteavdraget till företag som arbetar med forskning och utveckling som aviseras i budgeten är bra och nödvändigt om Sverige ska kunna fortsätta att utveckla kunskapsintensiva tjänster och produkter”.

Men ökningen av anslaget till extratjänster är ”fel”.

”De resurserna borde istället gå till att ytterligare förstärka matchningsinsatser och arbetsmarknadsutbildning för arbetssökande”, anser Patrick Joyce.

Den fackliga centralorganisationen Saco efterlyser åter ett skattereform.

”Det är bra att regeringen vill sänka skatten på arbete, men skattesystemet behöver ett samlat grepp. Det är obegripligt att regeringen istället fortsätter att lappa och laga i skattesystemet. Det är inte att ta ansvar för framtiden”, kommenterar Sacos ordförande Göran Arrius.

Han är nöjd med insatserna för snabbare etablering av nyanlända i form av att ett intensivår och svenska från dag ett för asylsökande, förlängs.

”Det rimmar väl med Sacos förslag”.

Även tillskotten till yrkeshögskolan och Arbetsförmedlingen går hem i Saco-stugan.

SKL, Sveriges kommuner och landsting har en moderat ordförande i Anders Knape.

”Regeringen borde öka de generella statsbidragen till vård, omsorg och skola. Statens överskott bör användas för att investera i modern välfärd”, anser han.

Ander Knape konstaterar att de generella statsbidragen ökar med 5 miljarder kronor för 2020. De hårt kritiserade, riktade statsbidragen är fortsatt många och omfattande. Han vill ha mer av den varan snarare än riktade bidrag.
”Staten bör sätta punkt för de kortsiktiga, detaljstyrande statsbidragen. Generella satsningar på välfärden skulle ge högre kvalitet och bättre effektivitet”, tycker Anders Knape.

Det är inte tillräckligt för SKL att staten lägger samman fem riktade bidrag som ska öka likvärdighetsbidraget, som landar runt 4,9 miljarder kronor.

”Likvärdighetsbidraget till skolan är ett bra exempel på en felkonstruerad satsning, som snarare försvårar för en kommun att effektivisera och möta utmaningarna inom skolan. Det borde regeringen ta på större allvar”, anser Anders Knape.