Regeringen med stöd av Centerpartiet och Liberalerna har lämnat en budget till riksdagen på totalt 105 miljarder kronor. Här är miljardposterna.

Mest pengar lägger regeringen på generella statsbidrag till regioner och kommuner, följt av sänkt arbetsgivaravgift för unga.

 

Generella statsbidrag till kommuner och regioner                  10,00

Övriga reformer                         8,04

Sänkt arbetsgivaravgift för unga                       7,52

Höjda ersättningsnivåer i arbetslöshetsförsäkringen            5,70

Skattereduktion för investeringar                    5,50

Sänkt inkomstskatt                 5,01

Skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin         5,00

Fler utbildningsplatser             4,02

En förbättrad äldreomsorg     4,00

Vårdskuld och fortsatt covid-19-vård              4,00

Förlängt omställningsstöd samt omsättningsstöd för enskilda näringsidkare                        3,50

En ny forsknings- och innovationsproposition                          3,40

Sänkt skatt för personer över 65 år                  2,36

Förstärkning rättsväsendet    2,34

En konkurrenskraftig jordbruks- och livsmedelssektor         2,26

Ett nytt pensionstillägg            2,17

Stöd till kollektivtrafiken         2,00

Fortsatt testning och smittspårning                 2,00

Reformerad arbetsförmedling och fler matchningstjänster 1,99

Minska klimatutsläppen          1,88

Stärkt kultur och civilsamhälle                           1,88

Övriga skatteförändringar      1,83

Avskaffad schablonintäkt på uppskovsbelopp                          1,72

Äldreomsorgslyftet                   1,70

Investeringar för att skydda naturen               1,59

Bredbandsutbyggnad              1,40

Omställning av transportsektorn                      1,22

Bekämpa psykisk ohälsa          1,18

Skolsatsning för att hantera utbildningsskulden till följd av pandemin        1,00

Förstärkning civilt försvar       1,00