Finansminister Magdalena Andersson (s) har just presenterat regeringens förslag på höstbudget med reformer för 74 miljarder kronor. Här är alla reformer på över 1 miljard kronor.

Mest, 7 miljarder kronor, lägger regeringen på att sänka skatten för låg- och medelinkomsttagare, något som ligger i linje med Centerpartiets önskemål. Vaccinkostnaderna beräknas till 3,5 miljarder kronor. Därefter följer Socialdemokraternas egna löfte till inte minst Kommunal, ett införande av Familjeveckan  à 3,49 miljarder kronor.

här är alla miljardreformer
1  Sänkt skatt med tyngdpunkt mot låg- och medelinkomsttagare  7

2  Vaccinkostnader  3,5

3  Familjeveckan  3,49

4  Generella statsbidrag till kommuner och regioner  3

5  En konkurrenskraftig jordbrukssektor   2,93

6  Insatser för den svenska skogen  2,87

7  Höjt tak i sjukförsäkringen  2,64

8  Avskaffad skatteklyfta för personer med sjuk- och aktivitetsersättning  2,61

9  Utbildningsplatser  2,37

10  Förstärkning av kultur och idrott  2,12

11  Höjd garantinivå och höjt tak i bostadstillägget i sjuk- och aktivitetsersättningen  2,11

12  Ersättning till regionerna för genomförda vaccinationer  2,1

13  Personalsatsning i hälso- och sjukvården  2,05

14  Insatser för kortade vårdköer till följd av pandemin  2

15  Fortsatt testning och smittspårning  2

16  Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar under juni–augusti 2022  1,55

17  Stärkt arbete för psykisk hälsa  1,5

18  Förlängning av satsning på förlossningsvård och kvinnors hälsa  1,5

19  Elektrifiering av transportsektorn – stärkt klimatpremie  1,3

20  Stärkt rättskedja  1,26

21  Förstärkning av äldreomsorgslyftet  1,2

22  Matchningstjänster  1,19

23  Underhåll av vägar  1,02

24  Förstärkt bostadstillägg för pensionärer  1,02

25  Underhåll av järnväg  1

26  Stöd till kollektivtrafik  1

27  Tillskott till hälso- och sjukvård  1

28  Kunskapssatsning efter pandemin  1