Sveriges kristna Socialdemokrater bildades 1929 för aktivt kristna socialdemokrater. Drygt åttio senare vill organisationen byta namn till ett mer inkluderande för alla religiösa grupper.
 – På tjugotalet var det religiösa Sverige homogent kristet protestant. Idag ingår i rörelsen religiösa ortodoxer, katoliker, muslimer och judar och vi vill att alla grupper som känner tillhörighet till gruppen ska innefattas i namnet, säger Peter Weiderud, förbundsordförande.
 
Även Broderskapsrörelsen låter väl exkluderande?
– Jag tror inta att den äldre generationen upplever namnet som könsbelastat, men att den yngre gör det. Namnet har ju i sitt ursprung inget med kön att göra, utan härstammar från Spanska revolutionen, men eftersom den yngre generationen inte gillar det, kommer säkert även det slutas användas. Men det bestämmer varken styrelsen eller kongressen.
 
Vilka frågor kommer behandlas under kongressen?
– Det är en förfärlig massa motioner som ska behandlas, men vi kommer bland annat att ta upp frågor situationen i Syrien och Nordafrika och en hel del svenska frågor, inte minst socialförsäkringsfrågor.