Dels har Liberal Ungdoms ordförande Adam Cwejman i ett inlägg på Newsmill anklagat Broderskapsrörelsen för att vara ett större hot mot demokratin än självmordsbombare. Detta för att, Broderskapasrörelsen kopplar självmordsattentatet till konstnären Lars Vilks och förespråkar eftergifter till muslimerna, enligt Adam Cwejman .
Han får understöd av Svenska Dagbladets ledarskribent Per Gudmundson, som har jämfört rörelsens Manifest för muslimska socialdemokrater med motsvarande manifest för hela rörelsen, Manifest för kristen vänster. Per Gudmundson påpekar att det i den muslimska versionen inte finns med uttrycket ”sexuell läggning” i meningen ”Vi strävar efter en värld utan över- och underordning, utan klasskillnader, utan etniska och religiösa klyftor, utan ojämlikhet på grund av kön eller sexuell läggning”. Detta har gett Per Gudmundson anledning att fundera r kring hur det står till med Broderskapsrörelsens inställning till HBT-personer.
– Han (Per Gudmundson) har jämfört olika dokument. Det är irrelevant, säger Broderskapsrörelsens förbundssekreterare Lars G Linder.

Det kan ju framstå som inte den muslimska versionen följer rörelsens manifest?
– Båda två följer huvudversionen. Vi har ett dokument för Kristen vänster som har fastslagits av förbundskongressen. Våra muslimska kamrater har blivit inspirerade av vårt manifest ville ha ett parallellt som vi kan fatta beslut om i förbundsstyrelse. Men de ville ha ett kortare. Huvuddokumentet är 4-5 gånger längre.

Så muslimska socialdemokraterna följer Broderskapsrörelsens värderingar?
– Ja, det är klart de gör det. Men man prioriterar olika saker när man har ont om plats. Det betyder inte att man byter uppfattning utan lyfter fram olika saker.

Uttrycket om ”sexuell läggning” har inte tagits bort för att det är opassande?
– Det har jag svårt att tänka mig. De har haft sina överväganden och diskussioner om vilka frågor som är aktuella för en minoritet bestående av muslimer och socialdemorater.

Lars G Linder klassar Adam Cwejmans inlägg på Newsmill som ”hätskt” och hänvisar till det svar på inlägget som skrev av Simon Wessbo på Ung Kristen Vänster. Svaret går ut på att ”debatten är alltför viktig för att hamna i ett sådant polariserat läge som börjar likna det som rådde efter attackerna 11 september 2001”.

– Jag har ingen annan uppfattning än Simon, säger Lars G Linder.

Broderskapsrörelsen verkarvara utsatt för en hård medial press. Hur ser du på det?
– Vi har under väldigt lång tid varit engagerade för mänskliga rättigheter. De står under press och då hörs vi lite mer.