Omsättningen ökade med 64 procent till 35,8 miljoner kronor, något som hänförs främst till ökade intäkter från premiumtjänsten. Rörelseresultatet ökade med 76 procent till 5,7 miljoner kronor, vilket ger en marginal på 16 (12) procent. Antalet anställda ökade från 12 till 15.
Ägarna tog ut 6 miljoner av vinstmedlen.