Det var i slutet av mars som Sveriges Farmacevtförbunds medlemstidning Svensk Farmaci publicerade två artiklar rörande ett anonymt brev riktat till Läkemedelsverkets ledning.
 
I brevet, skriven av en ”stor grupp chefer” på myndigheten, påstås det råda allvarliga missförhållanden på Läkemedelsverket, på grund av generaldirektören. Bland annat hävdas det att det förekommer mobbning på verket och en hög personalomsättning i ledningsgruppen. Dessutom ska ett antal konsulter fått uppdrag värda upp till över en miljon kronor utan en upphandling.
 
Kommentarsfälten på Svensk Farmacis sajt fylldes snart med en rad inlägg från olika håll, främst från myndighetens egna anställda. En del positiva, andra negativa. Men några dagar efter publicering stängdes plötsligt kommentarsfunktionen helt – och alla kommentarer raderades.
– Det blev en ganska inflammerad diskussion. Ett antal inlägg kändes okej, men allt eftersom blev diskussionen allt mer infekterad och svår att hantera redaktionellt. Jag vill inte att Svensk Farmaci ska vara en plattform för en sådan grovhuggen debatt, säger tidningens chefredaktör Nils Bergeå Nygren.
 
Han fortsätter:
– Inlägg innehöll i vissa fall sannolikt dolda personangrepp som är svåra för mig och de flesta andra att identifiera, men som kan bli tydliga för personal på myndigheten. Dessutom var många kritiska inlägg undertecknade av olika signaturer, men skrivna från samma IP-adress, en tydlig varningssignal. Debatten spårade ut helt enkelt, även om det också fanns vettiga inlägg.
 
Så du tog bort allt?
– Jag ville i första hand stoppa inflödet, vilket är en enkel manöver, genom att stänga kommentarsfunktionen. Men eftersom jag är ansvarig utgivare och det redan fanns en lång harang med inlägg, som befann sig på gränsen till vad som kan accepteras, var det lättaste beslutet under påsken att ta bort dem och hänvisa till andra kanaler. Jag hade helt enkelt inte tid och resurser att fingranska varje enskilt inlägg i förhållande till pressetiska regler och egna förhållningsregler. Men eventuellt kommer vi efter granskning att lägga ut delar av debatten igen inom kort.
 
Han tillägger:
– Jag kommer att förklara agerandet mer i detalj på sajten inom kort.
 
Du har inte blivit utsatt för påtryckningar?
– Jag har fått påstötningar från enskilda privatpersoner som har ansett att jag ska ta bort specifika inlägg.