Norrköpingsmoderaten Fredrik Bergqvist säger att han ska lämna partiet. Han har tidigare legat i bråk med partiet.

År 2019 uteslöts han ur fullmäktigegruppen efter en konflikt med oppositionsrådet Sophia Jarl.

På Facebook skriver han ”dags att dra vidare”.

Han skriver vidare:

”Att jag har gått i otakt med moderaterna i Norrköping under senare år är ingen större hemlighet. Det finns flera frågor där partiet lokalt har landat i väldigt märkliga slutsatser i viktiga politiska frågor. Dessutom saknar man till stor del svar på de stora utmaningarna som Norrköping dras med, utöver standardiserade och väl inövade oneliners som ständigt återanvänds”.

Vad som fick droppen att rinna över var en debatt om vindkraft.

Fredrik Bergqvist skriver:

”Moderaterna kan inte kan ge ett rakt svar till Holmen och deras planer på 77 stycken 300 meter höga vindkraftverk. När man har sett storskaliga vindkraftparker på annat håll i Sverige så landar jag i att det är något som våra kommuninvånare ska besparas ifrån”.

Och vidare:

”Ett av argumenten som förs fram från moderathåll är att skogen är privatägd och Holmen ska i princip få göra vad de vill med sin egen skog. Ett mycket förenklat synsätt som inte tar hänsyn till det kommunala planmonopolet samt det faktum att det redan finns boende och annan kommersiell verksamhet i skogarna som direkt berörs av vindkraftverken. Det är ett fegt och ryggradslöst agerande gentemot de flesta parter att inte kunna ge ett rakt besked i frågan”.