Bolaget lade under sitt senaste räkenskapsår (brutet i juli) resurser på att utvecklas sina två huvudprodukter, annonsmätaren Pulse och varumärkesmätaren Brand Compass. Utöver det har Odyssey betydande leverantörsskulder till leverantörer av data.

Med detta förklarar bolaget att rörelseresultatet försämrades från -0,94 till -4,0 miljoner kronor.
Omsättningen låg dock kvar på drygt 19,8 miljoner kronor.
Personalkostnaden ökade 8,0 procent till 12,4 miljoner kronor. Företaget hade oförändrat 10 medarbetare.