Bonniers kvällstidning Expressen tappade 118 miljoner kronor i intäkter under 2019.

Expressens omsättning föll med 11 procent till 1,34 miljarder kronor.  Samtidigt ökade personalkostnaden med 14 procent till 294 miljoner kronor.  Personalstyrkan minskade med två till 246 snittanställda.
Rörelsevinsten på 15 miljoner kronor år 2018 förvandlades till en förlust på -62 miljoner kronor.