Bokslutsåret sträcker sig från juli 2009 – juli 2010, men har inte lämnat in förrän nu. Det är begripligt med tanke på hur det ser ut. Omsättningen minskade med 48 procent till 8,0 miljoner kronor. Trots att byrån minskade personalkostnaderna från 14 till 6, 4 miljoner hamnade rörelseresultatet på blodröda 3,6 miljoner kronor. Detta är trots allt en förbättrings jämfört med året innan då rörelseförlusten låg på -5,0 miljoner kronor.
Byrån kan sägas gå 300 000 back per anställd under det senaste bokslutsåret. Vd och styrelsen lyckades öka ersättningen från 1,2 till 1,7 miljoner kronor.
Hälften av aktiekapitalet är förbrukat. Men det är sannolikt ingen direkt fara för byråns överlevnad i Sverige. På en extra bolagsstämma januari 2011 bestämdes att moderbolaget går in med en obegränsad kapitaltäckningsgaranti.
Sedan bokslutsperioden inleddes har två vd lämnat byrån. Våren 2010 slutade Marianne Bäärnhielm. Hon är i dag på Springtime. I våras slutade hennes temporäre efterträdare Håkan Jarlenius. Han i sin tur efterträds i höst av Linda Waxin från Jung Relations.