Omsättningen för Buzzador minskade med 26 procent till 15, 1 miljoner kronor. Samtidigt ökade personalkostnaden med 15 procent till 12,5 miljoner kronor.

Rörelseförlusten ökade från -220 000 kronor år 2014 till -4,6 miljoner kronor år 2015. Byrån skriver i sitt bokslut att den tog omstruktureringskostnader när olönsamma verksamhetsområden skars bort.
 

Antalet anställda växte från 12 till 18, trots omstruktureringen.